ورود

نام و نام خانوادگی : زهرا مختار نژاد

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : zahra.mokhtarnejad@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
203 حفاظت و رله ها 11:00 97/06/03
204 طرح خطوط هوايي انتقال انرژي و پروژه 11:00 97/06/05
205 آزمايشگاه تحليل سيستم هاي قدرت 00:00 / /
206 آزمايشگاه حفاظت و رله ها 00:00 / /
259 پروژه 00:00 / /
260 کارآموزي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده