ورود

نام و نام خانوادگی : محرم دهقاني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : dehganym@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
10 آنزيمولوژي شماره کلاس 2 13:00 - 11:30 - دوشنبه , 14:30 96/03/24
21 روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك شماره کلاس 2 11:15 - 09:45 - دوشنبه , 14:30 96/04/01
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده