ورود

نام و نام خانوادگی : محرم دهقاني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : dehganym@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
287 بيوشيمي فيزيك شنبه13:00 09:45شماره کلاس0عادي/يکشنبه13:00 09:45شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/06/08
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده