ورود

نام و نام خانوادگی : حبيبه رحيميان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : ailrahim2008@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
297 آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
296 آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم پنج شنبه13:00 11:30عادي/ 00:00 / /
295 آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم پنج شنبه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
292 آزمايشگاه بيوشيمي (2) پنج شنبه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
294 آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم پنج شنبه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده