ورود

نام و نام خانوادگی : حبيبه رحيميان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : ailrahim2008@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
890 بيوشيمي دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6عادي/دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 6هفته اول/ 11:00 96/10/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده