ورود

نام و نام خانوادگی : مهدي مهجور بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : کامپيوتر

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mahdi.mahjour@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
58 تحليل و طراحي سيستم ها سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 14عادي/سه شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 14هفته اول/ 14:30 99/04/04
59 مباني مهندسي نرم افزار سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 14عادي/سه شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 14هفته اول/ 14:30 99/04/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده