تماس با ما
آدرس : بناب، بزرگراه ولایت، روبروی پلیس راه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
کد پستی : 5551785176
صندوق پستی : 55518/134

شماره تلفن های تماس :

(041) 37738893-5
(041) 37744486-7
شماره فاکس :
(041) 37730393
ایمیل :
info@bonabiau.ac.ir