وضعیت تشکیل کلاس ها
وضعیت تشکیل کلاس ها در دانشکده برق و کامپیوتر استاد تاریخ
عدم تشکیل 95/12/7 هاشم صبرعلی پور شنبه کلاس درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 وکاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 استاد صبرعلی پور در مورخ 95/12/7 روز شنبه در دانشکده پرستاری(برق و کامپیوتر) تشکیل نخواهد شد 1395/12/7 ساعت 14:40 برق و کامپیوتر
عدم تشکیل 95/7/25 مشهدی علیزاده یکشنبه کلاس درس مباحث ویژه و آزمایشگاه پایگاه داده استاد مشهدی علیزاده روز یکشنبه مورخ 95/7/25 تشکیل نخواهد شد. 1395/7/25 ساعت 8:54 برق و کامپیوتر
95/7/18 فتانه طاهری یکشنبه کلاس درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویژوال بیسیک از ساعت 13/30 به ساعت 9/30 تغییر یافت(کلاس درس ویژوال بیسک ادر روز 18 مهر ز ساعت 9/30 الی 12/30 تشکیل خواهد شد) در صورت نیاز به توضیحات بیشتر به سرپرستی سایتها در دانشکده برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید. 1395/7/11 ساعت 12:1 برق و کامپیوتر