پذیرش دانشجو در مقاطع

دکتری تخصصی (Ph.D) و کارشناسی ارشد

در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب مفتخر است تا از کلیه داوطلبان محترم شرکت کننده در آزمون سال 1393 دعوت بعمل آورد تا با انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت نسبت به پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری تخصصی (Ph.D) و کارشناسی ارشد در رشته های ذیل برای نیمسال اول 94 93 اقدام نمایند.

رشته های دکتری تخصصی (Ph.D)

مدیریت منابع انسانی

مکانیک ماشینهای کشاورزی

حسابداری

زبان و ادبیات فارسی

رشته های کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع مهندسی صنایع

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت

مهندسی عمران مهندسی سازه

مهندسی برق قدرت

طراحی شهری

حقوق خصوصی

فقه و حقوق خصوصی

مترجمی زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

روابط بین الملل

مدیریت صنعتی

آموزش ریاضی

زیست شناسی ژنتیک

زیست شناسی بیوشیمی

زیست شناسی میکروبیولوژی

فیزیولوژی ورزشی

 

 

داوطلبان محترم جهت انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت می توانند حداکثر تا تاریخ 23 شهریور 93 به سایت معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org مراجعه نمایند.

 

وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب